Rehabilitacja niemowląt i dzieci

• 1 godzina terapii NDT- Bobath tygodniowo

• 1 godzina terapii NDT- Bobath

• konsultacja lekarska lekarza specjalisty rehabilitacji ruchowej

90 zł

120 zł

120 zł

Ambulatoryjne turnusy rehabilitacyjne

3 godziny terapii dziennie, w tym między innymi:

 

• zajęcia rehabilitacyjne metodą NDT-Bobath,

• masaż,

• elektroterapia,

• światłolecznictwo,

• terapia ręki,

• zajęcia terapii zajęciowej,

• 1 tydzień od poniedziałku do piątku

• 2 tygodnie

• 3 tygodnie

1400 zł

2800 zł

3600 zł

Rehabilitacja dorosłych

• laser

• jonoforeza

• magnetotron

• fonoforeza

• ultradźwięki

• prądy TENS

• prądy Interferencyjne

• prądy KOTZA

• lampa Sollux

• masaż leczniczy częściowy 20 min czynnego masażu

• kinezyterapia indywidualna 30 min

• konsultacja lekarska lekarza specjalisty rehabilitacji ruchowej

12 zł

10 zł

8 zł

12 zł

12 zł

10 zł

10 zł

10 zł

5 zł

50 zł

50 zł

150 zł

 © Rehabilitacja Dorosłych i Dzieci Jelenia Góra

 projekt: opixa studio